Month: May 2022

பாட்ரிஷியன் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
அடையாறு, சென்னை-20
21வது விளையாட்டு விழா

சென்னைப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு உட்பட்ட சென்னை, அடையாறிலுள்ள பாட்ரிஷியன் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியின் 21வது விளையாட்டு விழா 30/04/2022 அன்று காலை 8:00  மணியளவில் கல்லூரி மைதானத்தில் …