தேவேந்திர குல வேளாளர் மக்கள் சபை தமிழ்நாடு – மாபெரும் கோரிக்கை ஆர்ப்பாட்டம்

தேவேந்திர குல வேளாளர் மக்கள் சபை தமிழ்நாடு – மாபெரும் கோரிக்கை ஆர்ப்பாட்டம்

தேவேந்திர குல வேளாளர் மக்கள் சபை தமிழ்நாடு நிறுவனத் தலைவர் தமிழர் குல பேரரசு ஏ.ஏ. ராமர் பாண்டியர் தலைமையில் சென்னை வள்ளுவர் கோட்டத்தில் 30-07-2022 அன்று…